NTB
 
Valg
Selvmål
Nr Spiller Selvmål Kamper Snitt Lag
1 Cristian Brolli 1 Latvia
1 Emili Garcia 1 Portugal
1 Vitalij Mykolenko 1 Frankrike
1 Vaeceslav Posmac 1 Italia
1 Ponck 1 Andorra
Total: 5  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad