NTB
 
Valg
Selvmål
Nr Spiller Selvmål Kamper Snitt Lag
1 Sophie Baggaley 1 Manchester City
1 Magdalena Eriksson 1 Reading
1 Ann-Marie Hatherson 1 Liverpool
1 Kate Longhurst 1 Birmingham
1 Sari van Veenendaal 1 Chelsea
Total: 5  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad