NTB
 
Valg
Selvmål
Nr Spiller Selvmål Kamper Snitt Lag
1 Marcus Ursin Ingebrigtsen 1 Fløya
1 Thomas Windstad 1 Fløya
1 Casper Øyvann 1 Hønefoss
Total: 3  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad