NTB
 
Valg
Selvmål
Nr Spiller Selvmål Kamper Snitt Lag
1 Ukjent 1 Stjørdals-Blink
1 Thomas Almli 1 Steinkjer
1 Niklas Bakksjø 1 Orkla
1 Ove Holmen 1 Junkeren
1 Simen Tøndel Hopen 1 Steinkjer
1 Johan Iversen 1 Træff
1 Alex Jensen 1 Kolstad
1 Eirik Malmo 1 Strindheim
1 Thor-Olav Moe 1 Junkeren
1 Elias Mordal 1 Stjørdals-Blink
1 Markus Nesje Johnson 1 Mo
1 Maciej Raniowski 1 Strindheim
1 August Rist 1 Sverresborg
1 Christian Sommerschild 1 Tillerbyen
1 Jøran Kjesbu Wass 1 Træff
1 Stian Ådalsbjørg 1 Tillerbyen
1 Sindre Ånes 1 Steinkjer
Total: 17  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad