NTB
 
Valg
Hva:
 
tabell (1) (2) (3) (4) (5)
Hviterussland (1)   07/04 17/09 26/10 06/09
Island (2) 02/09   26/10 21/09 22/10
Kypros (3) 26/11 30/11   22/10 01/09
Nederland (4) 12/04 06/09 08/04   17/09
Tsjekkia (5) 30/11 12/04 21/09 26/11  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad