NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Færøyene (1)   1-0 0-2 0-3 1-4 0-4
Malta (2) 2-1   1-2 0-4 0-2 0-4
Norge (3) 4-0 2-0   2-2 1-1 3-3
Romania (4) 4-1 1-0 1-1   1-2 0-2
Spania (5) 4-0 7-0 2-1 5-0   3-0
Sverige (6) 3-0 3-0 1-1 2-1 1-1  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad