NTB
 
Valg
Hva:
 
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Birkenes (1)   1-5 02/09 16/09   18/10 0-5 0-6 0-1
Froland (2) 07/09   4-1 28/09   10/08 1-0 0-2 5-0
Imås (3) 4-1 13/09   2-2   6-0 09/08 27/09 18/10
Lillesand (4) 4-1 2-1 20/09   01/04 8-1 26/08 18/10 10/09
Randesund 2 (5)               08/04  
Risør (6) 29/08 0-11 2-2 14/08     21/09 0-7 1-3
Rygene (7) 8-1 17/08 3-0 6-2   5-2   31/08 14/09
Trauma (8) 19/09 11/10 1-0 4-0   21/08 4-0   7-0
Øyestad (9) 11/10 0-4 2-1 2-1   05/09 0-5 15/08  

Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad